Forums

Add topic

Научная жизнь

Всероссийская научно-практическая конференция с международным участием

«Современная реальность в социально-психологическом контексте»

(Новосибирск, 4 марта – 5 марта 2020 года)

Информационное письмо

URL: https://www.facebook.com/download/197408604773314/%D0%98%D0%BD%D1%84_%D0%BF%D0%B8%D1%81%D1%8C%D0%BC%D0%BE%2C%20%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%84%204-5.03.2020%2C%20%D0%BA%D0%B0%D1%84%20%D0%A1%D0%9F%D0%B8%D0%92.doc?av=100000709826303&eav=AfZbF5rPVCB2iyw8YtB_Y2tiloxfK9jCLeqQ1DsPniJhkrgd1RrC4o1sYI3uS6wV-yc&hash=Acop1xFBrBOn-bj4

Научная жизнь

XIV ВСЕУКРАЇНСЬКА НАУКОВО - ПРАКТИЧНА КОНФЕРЕНЦІЯ (З МІЖНАРОДНОЮ УЧАСТЮ)
«СОЦІАЛЬНО-ПСИХОЛОГІЧНІ ПРОБЛЕМИ ГЕНДЕРНОЇ СТРАТИФІКАЦІЇ СУСПІЛЬСТВА»

10 квітня 2020 року, м. Сєвєродонецьк

На конференції передбачається розглянути широкий спектр проблем за такими напрямками:
    стратегія впровадження гендерних досліджень у систему вищої освіти;
    гендерна ідентичність та права людини: психологічний аспект;
    гендерний аспект економічних відносин;
    гендерна соціалізація та ідентичність;
    гендерні аспекти соціальної політики в умовах трансформації суспільства;
    жінка в політиці та управлінні;
    гендерні аспекти міжособистісних стосунків та сімейного життя; 
    трансляція гендерних стереотипів в засобах масової інформації;
    психологічні технології щодо профілактики гендерного насильства;
    проблеми чоловіків в руслі соціально-психологічних проблем сучасності;
    психологічна допомога при вирішенні проблем статі та гендеру.

До участі в конференції запрошуються здобувачі вищої освіти першого (бакалаврського), другого (магістерського) та третього (освітньо-наукового) рівнів, викладачі та науковці, випускники різних років, практичні діячі, активісти гендерних, жіночих, молодіжних, громадських організацій, об’єднань, товариств, та всі зацікавлені особи.
Робочі мови конференції: українська, російська, англійська.
Планується проведення майстер-класів.
Форма участі: очна, заочна (дистанційна).
Учасники конференції отримають програму та збірник матеріалів конференції.
Проїзд, проживання і харчування – за рахунок учасників конференції. 

Подробнее: https://yadi.sk/i/Q-2h_ALVZJvtUQ

Answer

Научная жизнь

Международная научно-практическая конференция "Современные образовательные Web-технологии в реализации личностного потенциала обучающихся"

Арзамас (20-21 мая 2020 г.)

Тематика основных направлений работы конференции:
1) Теоретический   анализ   процесса   реализации   личностного   потенциала
обучаемых посредством современных образовательных Web-технологии;
2) Возможности образовательных Web-квестов для развития личностного
потенциала обучающихся (на различных уровнях обучения);
3) Конструктивные   подходы   к   проектированию   образовательных   Web-
технологий развития личностного потенциала обучающихся;
4) Организационно-методические   проблемы  применения  образовательных
Web-технологий   в   практике   реализации   личностного   потенциала
обучающихся;
5) Самореализация   обучающихся   посредством   разработки   и   применения инновационных Web-технологий образовательного назначения.

Информационное письмо: https://yadi.sk/i/F4ILEIIkADFSEw

Answer

Научная жизнь

Факультет коммуникаций, медиа и дизайна НИУ ВШЭ приглашает к участию в VI Межвузовской научно-практической конференции молодых ученых «Исследования медиа и коммуникаций: теории, практики, исследовательские перспективы», которая пройдет 20 и 21 марта 2020 года.

Участники конференции - студенты и аспиранты, чьи научные интересы связаны со сферой медиа и коммуникаций, независимо от направления подготовки. Помимо традиционного выступления с докладом мы предлагаем участие в электронной постерной сессии, сессии исследовательских концепций table talks, а также дискуссии в формате «аквариума» (fishbowl).

Дедлайн подачи заявок - 10 февраля 2020 года.

Подробная информация доступна на странице мероприятия https://www.hse.ru/mediaresearch/

Answer

Научная жизнь

Международная научная конференция "Новые идеи и теоретические аспекты инженерной геологии"

29 сентября 2020 г., Москва

Регистрация: до 09 июня 2020 г.

Подробнее: https://conf.msu.ru/rus/event/6040/

Answer

Научная жизнь

V Международная научно-практическая конференция молодых ученых, аспирантов и студентов «Социально-психологические технологии развития личности»
14 мая 2020 г., Херсон

Тематические направления работы конференции:

  • Социальная компетентность и социально-психологическая адаптивность личности;
  • Социально-психологические процессы в малых группах;
  • Массовое сознание; факторы, влияющие на формирование массового сознания;
  • Личность в критических ситуациях жизнедеятельности;
  • Инновационные технологии исследования и развития личности;
  • Психологические аспекты социализации личности в онтогенезе;
  • Формирование личности в контексте педагогической деятельности.

Подробнее: https://yadi.sk/i/pluY73T0tBFgtQ

Answer

Научная жизнь

V Міжнародної науково-практичної конференції

ФІЛОСОФСЬКО-ПСИХОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ ДУХОВНОСТІ В ДІЯЛЬНОСТІ ГРОМАДСЬКИХ ОРГАНІЗАЦІЙ

22 квітня 2020 року, Львів

Напрями роботи конференції:

1.    Розвиток громадських організацій: філософія, психологія, управління
2.    Теоретико-методологічні аспекти публічного управління та адміністрування
3.    Державне управління: професіоналізм, традиції, інновації 
4.    Духовний розвиток суспільства: стан та перспективи
5.    Місія бізнесу, лідерства та комунікацій в сучасному світі

Подробнее: https://yadi.sk/i/XQ_gXUsOk7PCPQ

Answer

Научная жизнь

XIII-й Международная научно-практическая конференция
«Подросток в мегаполисе: неравенство и возможности»

14-16 апреля 2020 года, Москва

На конференции будут обсуждаться наиболее острые и проблемные темы в контексте возраста: самостоятельность, образование, родительский контроль, освоение городской среды, агрессия, интернет, здоровье, самоповреждение и многое другое.

Вы можете принять участие с докладом или мастер-классом или в роли слушателя и присоединиться к междисциплинарному сообществу специалистов в области подросткового возраста – психологам, психотерапевтам, педагогам, социологам, антропологам и врачам. 

Подробнее: http://conference.perekrestok.info/

Answer

Научная жизнь

IV Российский экономический конгресс «РЭК-2020»

15—19 июня 2020 г., Москва

1. Политическая экономия
2. Методология, история экономической мысли и экономическая история
3. Микроэкономика и теория игр
4. Макроэкономика и экономический рост
5. Прикладная эконометрика
6. Институты и институциональные теории
7. Экономические теории государства и государственное управление
8. Международная экономика
9. Пространственная и региональная экономика
10. Наука и инновации
11. Экономика труда
12. Социальная политика
13. Демография и пенсионные системы
14. Экономика образования и здравоохранения
15. Экономика культуры
16. Отраслевые рынки и промышленная политика
17. Корпоративное управление и экономика фирмы
18. Банки и финансовые рынки
19. Поведенческая и экспериментальная экономика
20. Цифровая экономика и сети
21. Междисциплинарные исследования в экономике
22. Экономика природопользования
23. Конференция молодых ученых

Подробнее: http://www.econorus.org/congress.phtml

Answer

Научная жизнь

III Международная научно-практическая конференция
"Психология в системе социально-производственных отношений"

Международные конференции (сборник, сертификат, elibrary.ru).
Публикация за 5 дней! 70 руб. за страницу

ФГБОУ ВО «Сибирский государственный университет науки и технологий имени академика М.Ф. Решетнева»
Институт социального инжиниринга
Кафедра психологии и педагогики

17 апреля 2020 года
г. Красноярск

Приглашаем к участию в конференции: ученых, специалистов предприятий, преподавателей, аспирантов и обучающихся высших учебных заведений.

Цель конференции – консолидация опыта ученых и практиков, работающих в направлении развития теоретических и научно-практических психологических подходов к повышению эффективности социально-производственных отношений.

Подробности: http://www.kon-ferenc.ru/konferenc29_03_20.html?fbclid=IwAR2_z2H1tmJRVyEZ44qVGdTixdgFhkR5TkYvmer0F3m87wVv1l1tlVRPxYo

Answer

Научная жизнь

МІЖНАРОДНА НАУКОВО-ПРАКТИЧНА КОНФЕРЕНЦІЯ
«ҐЕНДЕРНА КОНСТРУКЦІЯ СОЦІУМУ:
ІСТОРІЯ І СУЧАСНІСТЬ»

20 - 21 травня 2020 року, м. Одеса

Тематичні напрямки роботи конференції
1. Ґендер як новий вимір соціокультурного розвитку
2. Ґендерні чинники в життєдіяльності українського суспільства
3. Політика і ґендер в Україні
4. Громадянська освіта і ґендер
5. Забезпечення основ рівних політичних прав жінок та чоловіків в українському
суспільстві
6. Законодавча та правова ініціатива щодо ґендерних питань
7. Ґендерні стереотипи та шляхи їх подолання
8. Проблеми становлення паритетної демократії в Україні.
9. Аналіз шляху політичних, державних, суспільних діячів – жінок та чоловіків
10 Ґендерна історія
11 Ґендерні аспекти педагогічної професії
12 Психологія трудових відносин у колективі (ґендерний аспект)
13 Передумови зміни ґендерного клімату на політичній арені України

Подробнее: https://yadi.sk/i/ZLvWwCG_nfoj3g

Answer

0 now on the forum